uprawa

Ubezpieczenie praw (obowiązkowe, dotowane).

Ubezpieczenie maszyn rolniczych (casco).

Ubezpieczenie mienia w gospodarstwach rolnych.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością usługową dla rolnictwa.

Ubezpieczenie OC i AC samochodów oraz innych pojazdów.