CONCORDIA CAPITAL S.A.

Na polskim rynku Concordia Ubezpieczenia kojarzy się głównej mierze z kompleksową ochroną gospodarstw rolnych i pakietami ubezpieczeń dla rolników. Towarzystwo to jednak zapewnia również korzystne i pełne zabezpieczenie życia, zdrowia oraz posiadanego majątku. Klientem docelowym Concordii są naturalnie rolnicy, ale również mieszkańcy małych i średnich miejscowości, których pragnie otaczać jeszcze pełniejszą ochroną.
Zobacz na: www.concordiaubezpieczenia.pl